• Gwarancja

馃搩 WARUNKI GWARANCJI

 

 1. W przypadku gdy zakupiona rzecz posiada wad臋, Klient ma prawo 偶膮da膰 usuni臋cia wady w czasie trwania gwarancji. Dla zachowania tego terminu wystarczy, 偶e Klient poinformuje Sprzedawc臋 o wadzie w czasie trwania gwarancji.
 2. Aby skorzysta膰 z uprawnie艅 wynikaj膮cych z gwarancji Klient wysy艂a rzecz posiadaj膮c膮 wad臋 do Sprzedawcy, chyba 偶e specyfika rzeczy pozwala na rozpatrzenie reklamacji bez dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, przy czym decyzja o braku konieczno艣ci dostarczenia rzeczy nale偶y wy艂膮cznie do Sprzedawcy.
  1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczenia towaru na czas transportu, sugeruje si臋 przechowanie na czas trwania gwarancji opakowania zakupionej rzeczy wraz z u偶ytymi przez Sprzedawc臋 zabezpieczeniami (pianka, kszta艂tki styropianowe, opakowanie kartonowe).
 3. Klient odsy艂a rzecz na adres do zwrotów podany w regulaminie lub szczegó艂ach oferty. W przypadku odes艂ania rzeczy na inny adres ni偶 adres do zwrotów Klient ponosi koszt dostarczenia rzeczy pod w艂a艣ciwy adres gdzie mo偶liwe b臋dzie rozpatrzenie reklamacji.
 4. Gwarancj膮 nie s膮 obj臋te wszelkie uszkodzenia mechaniczne i spowodowane niew艂a艣ciwym u偶ytkowaniem sprz臋tu.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamacj臋 w ci膮gu 14 dni od daty otrzymania wadliwej rzeczy, o czym poinformuje Klienta za pomoc膮 kana艂ów elektronicznych.
  1. Termin biegnie od momentu dostarczenia rzeczy pod w艂a艣ciwy adres (adres do zwrotów).
  2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony o czym Klient zostanie niezw艂ocznie poinformowany.
 6. W przypadku kiedy towar mo偶na b臋dzie naprawi膰 Klient zostanie poinformowany o terminie naprawy, chyba 偶e termin ten nie b臋dzie przekracza艂 terminu na rozpatrzenie reklamacji.
  1. Je艣li rzecz nie podlega naprawie lub naprawa nie ma uzasadnienia ekonomicznego Sprzedawca mo偶e wymieni膰 rzecz na now膮, zwróci膰 pieni膮dze lub obni偶y膰 cen臋 rzeczy o czym Klient zostanie niezw艂ocznie poinformowany.
 7. Okres gwarancji wynosi:
  1. W przypadku rzeczy nowych:
   1. 2 lata dla Klientów b臋d膮cych konsumentami, z uwzgl臋dnieniem wszystkich osób fizycznych, które w 艣wietle polskich przepisów posiadaj膮 status konsumenta.
   2. 1 rok dla pozosta艂ych Klientów
  2. W przypadku rzeczy u偶ywanych po艂ow臋 okresów podanych wy偶ej.
 8. W przypadku uznanej reklamacji z tytu艂u gwarancji Klient ma prawo do zwrotu kosztów przesy艂ki w rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮cych ze specyfiki towaru.
  1. Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu dodatkowych kosztów zwi膮zanych z dostarczenie rzeczy do Sprzedawcy, w szczególno艣ci zwi膮zanych z:
   1. dodatkowymi us艂ugami (np. podjazd kuriera po odbiór przesy艂ki),
   2. dosy艂aniem poszczególnych elementów zakupionej rzeczy z powodów le偶膮cych po stronie Klienta,
   3. konieczno艣ci膮 dos艂ania rzeczy pod w艂a艣ciwy adres do zwrotów.
 1. W przypadku sprzeczno艣ci warunków gwarancji z regulaminem sklepu pierwsze艅stwo ma regulamin.